Glè kíjé kpɔ́n do bà ahwangɔnu wánvú fifamɛ̀ tɔ́n lɛ́

Gletinkɛn lɛ́ nɔ vɛ’kwɛ, co ɔ́, ye ka kpe nǔ ɖe wu bo nɔ wa ɖo ahwan fun xa wanvu nɛ́ ɔ́ sín alinu mɔ ɔ́. Ɖo aklunɔzangbla ayizɛn nukɔntɔn lɛ́ mɛ ɔ́, mi nɔ yi kije gle mitɔn lɛ́ kpɔn azɔn we ɖo aklunɔzangbla ɖokpo mɛ, bo nɔ viva azin lɛ́ kpó wanvu lɛ́ kpó sín kun do, kpó alɔ kpó. Gle kije kpɔn bo ba wanvu nɛ lɛ ɖo taji, ɖo e mɛvo ɔ́, mi na mɔ nǔ bo na ya ɖo fufonu ǎ.

Current language
Fon
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
BENIN
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
1 month ago
Duration
14:10
Produced by
Agro-Insight and FAO