Agɔnkpaflo linfín – zunkɔ́ e nɔ́ dǒ dɔkùn nú mɛ è

Agɔnkpaflo linfín nɔ lin hwenu tawun cobo nɔ nyɔ̀, b’ɛ zɔn bɔ e nɔ lɛn ɖɔ e kun nyɔ nú glezɔ o. Amɔ̌ agɔnkpaflo linfin e nyɔ̀ ganji e na yi sín e sɔgbe xa kpinkpɛn tɔn ɔ́ donu atɔ́ɔ́n. Hǔn mi bló do ayikungban mitɔn ji ɔ́, e na hɛn sìn ganji hú. Bo na bló kɔnpostu agɔnkpaflo linfín tɔn ɔ́, mi ɖo na jo linyinu ɔ do bɔ e na nyɔ̀ hwɛ. Nuviɖogbɛ lɛ́ na d’alɔ mi. 

Current language
Fon
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
BENIN
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
3 months ago
Duration
14:14
Produced by
Green Adjuvants