Fifehezana ireo haon-kazo eny amin’ny tany fambolena tsaramaso sy legioma

Azo fehezina mora foana ny haon-kazo amin’ny faanaovana fomba ara-biôlôjika, toy ny famafazana lavenona, ny fitsifirana ranon-tsavony na voandelaka ary amin’ny fambolena voly fandrika.

Current language
Malagasy
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
MADAGASCAR
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
3 months ago
Duration
9:13
Produced by
CCDB