Kupata makobili mu unamalima wa nyuchi

kalakala wandu wasumisyaga uchi wa m’masega nambo mwagano wandu akusasosa uchi weminyeminye ligongo usawa wa chasa nambosoni  usasunjika ndawi jelewu..Pakulolechesya kuti uchi wawo uli wachasa akuye matala gatatu aga,mwakusatendela andrew :Aloledye uchi uli ukomele,Awedye wa chasa pakulora ni pakupanganya  uchi,Nambosoni alolechesye kuti iwiya yawo ili  ya chasa ni yakuumula  chenene

Current language
Yao
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
7 years ago
Duration
11:00
Produced by
NASFAM, NOGAMU, Egerton University, ATC/UNIDO