Kubulusa, kuthasika na kukoya kwa mphilipili

Philipili zimbabulusiwa pangamala miyezi inayi penango ishanu, mphapo omtsene hambadengulira pabojibi. Kwache timbalang’ana nyengo na mbeu yache.Pa muti wa mphilipili unapeza zinango piliwiri zakuoneka zadidi na mphilipili zinango zakhale zidapsyetayi. Tenepo ,mphilipili zimbabulusiwa pabodzi tai, zimbabulusiwa pachepache.

Current language
Sena
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
7 years ago
Duration
11:00
Produced by
NASFAM