การปลูกมันสำปะหลังบนที่ลาดชัน

บนที่ลาดเอียง น้ำฝนชะล้างความสมบูรณ์ของดินและผลผลิตมันสำปะหลังจะลดลงอย่างรวดเร็ว. ด้วยการลดการพังทลายและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน สำปะหลังจะยังคงให้ผลผลิตดี ไปอีกหลายปี

Current language
Thai
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
7 years ago
Duration
11:49
Produced by
Agro-Insight