Wanangwa wa balimi wakusanga Mbeu: Umo vithu vilili ku Malawi

Kwa vyaka vinandi  walimi pachalo chose chapasi bawa  bakupwerelela mbewu nakupanga mitundu yinyake. Wakupanga malango wakuwonapo suzgo kuzomelezga wufulu  wawalimi  kusunga nakulima mbewu zawo apo sono kuli mbewu zasono. Kwene walimi  wakumanya za wufulu wawo na kukhumbikwa kwa mbewu zalokolo.

Current language
Tumbuka
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
5 years ago
Duration
15:55
Produced by
Agro-Insight