Uploads recentes

 • SLM12 Akitare ngina ka akiyokuin Uploaded: Tuesday, July 5, 2022 - 3:00pm Updated: Wednesday, July 6, 2022 - 4:53am Ngakarimojong / Karamojong
  SLM12 Conservation agriculture
  Akil ngina edit akicanit ngalup, akimukor angalup ngina ruba ngina ka ebolia ka akilalal ngikabilai angikinyom.
 • SLM11 Eyakae kapei ka eketan ka ekeyokoni ngibare. Uploaded: Tuesday, July 5, 2022 - 1:20pm Updated: Wednesday, July 6, 2022 - 4:53am Ngakarimojong / Karamojong
  Akiboe angiketak ka ngikeyekok akisitiya ngakasirim ka aowaret ikwa ebolia
 • SLM10 Akiyokuin angiketak ngikito ngulu elomunito bon Uploaded: Tuesday, July 5, 2022 - 1:12pm Updated: Wednesday, July 6, 2022 - 4:53am Ngakarimojong / Karamojong
  Akiyouin angiketak ngikito elomunito bon(FMNR) erae ngiketetak aseun ka akitubonor ngaten anapungurei angikito ijojoiunito ka ngikito cicik
 • SLM08 Akidup ngikito Uploaded: Tuesday, July 5, 2022 - 10:53am Updated: Wednesday, July 6, 2022 - 4:53am Ngakarimojong / Karamojong
  Ngikito edupitae elatanakinitae ikisingarakinete erot ngolo epedoreta ngikinyom ka ngibaren apitun
 • SLM09 Akiyokuin ngalup totaroko kapei ka’ngirotin inyalakina Uploaded: Tuesday, July 5, 2022 - 10:24am Updated: Wednesday, July 6, 2022 - 4:53am Ngakarimojong / Karamojong
  Techniques which can maximise the impact of limited resources to improve soil fertility and health
 • SLM04 Ngakipi ka akiru eleleyarete alorukude Uploaded: Tuesday, July 5, 2022 - 10:02am Updated: Wednesday, July 6, 2022 - 4:53am Ngakarimojong / Karamojong
  Ka’akisitiya atipei ngakipi ka’akiru eleleyarete alorukudei,kori kirikakin akigad, eyakaun ngakipi iyatakina kotere ngikinyom
 • SLM07 Anus ka elap Uploaded: Tuesday, July 5, 2022 - 10:01am Updated: Wednesday, July 6, 2022 - 4:53am Ngakarimojong / Karamojong
  Nganusio ka elap erae ngapanya nguna apolok nguna ikamunete ngakipi eleleyaerete ilimi akiru asubakinia ngikinyom elemio
 • SLM05 Zero-grazing & biogas Uploaded: Tuesday, July 5, 2022 - 9:56am Updated: Wednesday, July 6, 2022 - 4:53am Ngakarimojong / Karamojong
  Epite italaunere ngakile aloreria idunyito ngitaunio ka akitiyaun e renewable energy
 • Stockage et gestion du maïs en magasin Uploaded: Thursday, June 30, 2022 - 5:21pm Updated: Thursday, June 30, 2022 - 5:27pm Ghomala
  Stockage et gestion du maïs en magasin
  Pour stocker le maïs dans les cases ou dans les magasins communautaires il faut maitriser les principes de gestion du stock
 • Culture intercalaire du maïs et du pois cajan Uploaded: Thursday, June 30, 2022 - 4:37pm Updated: Thursday, June 30, 2022 - 4:44pm Ghomala
  Culture intercalaire du maïs et du pois cajan
  Le pois cajan est une importante culture vivrière et aide d’autres cultures à bien pousser. Il peut être cultivé seul ou mélangé ou céréalières comme le maïs.

Categorias

Criado e produzido por Adaptive - The Drupal Specialists