<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Pinakamahusay na Kasanayan sa Kape Pag-organisa ng Grupo

Uploaded 1 month ago | Loading

Sa loob ng maraming taon, ang mga magsasaka ng kape sa Uganda ay nasa disbentahe ng kalagayan, pero sa nakalipas na sampo hanggang labinlimang taon, may nakitang malaking pagbabago - salamat sa mga magsasaka na nagsipagbuo ng kanilang mga grupo. Sa pamamagitan ng pagkilos nang sama-sama, naitaas nila ang kalidad ng kanilang pananim na kape at nakabenta sa mas mainam na presyo. Maituturing itong sulit at mahalagang pangkabuhayan. Kung ang grupo ay maayos na pinatatakbo, marami itong positibong maidudulot, ang mga miyembro ay magtutulungan at hindi bibiguin ang kapwa nila magsasaka.

Current language
Tagalog
Produced by
Countrywise Communication
Share this video:

Related Videos

With thanks to our sponsors