<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Abakhasi bechesibwa okhulima

Uploaded 4 years ago | Loading

Eshiokhulia shinyala shiametekha mumikunda chia abakhasi nikhubula ukhupakua abakhasi nende abasatsa mu tsisehemu tsine tsino:okhwechesia nende okhuana bushauri ;tsinjira tsiokhulima nende shiechesibwamo ;okhunyola emikunda, evindu vyo okhurumushira nende okhunyola iloni nende isoko

Current language
Luhya
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

Related Videos

With thanks to our sponsors