<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Nyɔnu lɛ ɖo walɔ ɖagbe kplɔn mɛ zɔmɛ

Uploaded 3 years ago | Loading

Nunywɛ na gbɛta nyɔnu lɛ tɔn nɔ d’alɔ nyɔnu lɛ bɔ gbe yetɔn nɔ ɖi ganji hu b’ɛ nɔ ɖoto ye. Kaka tɔn fi din ɔ, walɔ ɖagbe lɛ jlajla nu e zan ɖo fi bi sin azɔ ɔ, sunnu lɛ jɛn ɖekɔn taun bɔ to ɖo nyɔnu lɛ sin xo bo ɖɔ nǔ e gbovɛ ye lɛ x aye nu e jɛji nu yě ɔ, e nyi nuɖe bo ma ye  ǎ.

Current language
Fon
Produced by
Agro-Insight
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

Recent Videos

With thanks to our sponsors