<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Ngaberu itiyaete alobuku

Uploaded 1 year ago | Loading

Iyetakin akimuj alomanikorin angaberu ka etyae a 30 alotooma 100 erae kiwuapi iwon nguna angaberu ka ngikiliok ikitiyae ngiboro ngiomwon lu: akiitan  akitatamo ka akicocoo, ngirotin ngulu itiayere alobuku ka nguna itatamio, akisitiya ngalup, ngiboro itaere ka eden ka alosit losokoni. Elosikinit esinema lo atalojokotau ngulu eripiripiyete ka akiteteun nguna kitet, kanabo ngulu igyelanarete ngiboro ka akitare.

Current language
Karamojong
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

Related Videos

With thanks to our sponsors