<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Wamama kutolapo luwande mu ulangizi wa ulimi

Uploaded 1 year ago | Loading

Vuna muminda ya wamama yingakwera na 30% usange tingaghanaghanira vyamphambano pantchito pakati pa wanalume na wanakazi pa fundo zinanyi izi: Kapelekero ka masambiro na unjilikizgi; Nthowa za ulangizi na mauthenga; Mwawi wakuwa namalo, vitewetero na ngongole; Kweniso Mwawi wa misika. Sinema iyi yalata kuchiska mabupu gha kasandasanda kweniso awo wakupereka ulangizi wa ulimi.

Current language
Tumbuka
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

With thanks to our sponsors