<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Ang pagtudlo sa agroecology sa mga eskwelahan

Uploaded 1 month ago | Loading

Ang paghatag bili sa local nga cultura ug pagdasig sa maayong estilo sa kinabuhi mao ang paglakip sa hisgutanan sa eskwelahan bahin sa pagpanguma og tradisyonal nga pagkaon. Isulod ang mga elemento bahin sa agroecology sa mga kurikulum sa eskwelahan sa tanang lebel. Pinaagi sa paghimo og mga field visits, ang mga bata makatuon sa mga mag-uuma bahin sa local nga mga klase sa pagpatubo sa tanom og mga gamit niini. Mahimo nimo maghimo og klasroom nga nakatutuk sa local nga pagpanguma kung aha makabasa og libro ang mga bata, makatanaw sa mga salida, maka-display sa ilang mga nahimo og makadula. Sulod sa garden sa eskwelahan, ang magtutudlo, mga estudiante og ginikanan uban nga makapatubo sa mga tanom. Importante nga adunay himsog nga pagkaon sa eskwelahan nga adunay local nga sangkap.

Current language
Bisaya / Cebuano
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

Related Videos

How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors