<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Umhlaba ophilileyo nesivuno esikhulu ngeegrogrwana ezinesondlo

Uploaded 8 months ago | Loading

Xuba umxube weegrogrwana ophuma kwivenkile uxube nemolasisi namanzi, uwuyeke uvunde kangangeveki. Ungazenzela umxube weegrogrwana nezithako zasekuhlaleni. Ungaxuba umxube ohlaziyiweyo namanzi uwusebenzise nakwesiphi isityalo, nxuza imbewu ukuchumisa umhlaba uwenze uchume. Ngokwenza oluhlobo uzakuvuna  izityalo ezinkulu neziphucukileyo neegrogro ezimbalwa nezifo.

Current language
isiXhosa
Produced by
Rezaul Karim Siddique
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors