<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Sɛdeɛ yɛsi mmoawa a wɔma nnua nhini bobɔ apɔ

Uploaded 8 years ago | Loading

Deɛ ɛbɛyɛ na wobɛhunu sɛ mmoawa a ma wo nnua no nhini abobɔ pɔ no ɛne sɛ nnua no bi at4 ape na wɔn nyin no aka akyi.Ahotɔsoɔa ɛwɔ hɔ sɛ mmoawa a wɔma nnua nhini bobɔ apɔ no bi aba wo mfuo no mu ne sɛ, wobetu nnua no bi na wobɛhunu sɛ apɔapɔ bi te sɛ nkateɛ tuatua nhini no ho.Mmoawa nnuro ntumi nkum saa mmoawa a wɔbobɔ nnua nhini apɔapɔ no, ɛfiri sɛ mmoa nketenkete a wɔte sɛ akɔkono no hyehyɛ nnua nhini no mu wɔasaase no mu. Enti wode ɔkum mmoawa pete so a woresɛe wo sika na ɛbɛtumi de ɔhaw abrɛ wo.

Current language
Twi
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

With thanks to our sponsors