<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Kulimbana nimbozi twakulya michiga mumbeju jamasamba

Uploaded 8 years ago | Loading

Mtela ngawa mkuwulaga imbozi yakamula michiga jambeju ligongo lyakuti tumbozito tusawaga mchilikati mwamichiga pasi palitaka. Kutaga mtela kuchele chilwerechi kuli konanga mbiya soni yakogoya.Kumanyililamo mwachikusawela chilwere chamichigachi, isawa yangasausya kuteteya mbeju.Twele tumbozitu tusawa mwitaka soni tukusamula michiga jambeju syejinji.

Current language
Yao
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

With thanks to our sponsors