<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Bù wuburun gbàre kɔ̀kɔ̀nù goò kà nɔm dira

Uploaded 1 year ago | Loading

Ma i gbèe wukòbun bɔ̀rɔ̀bàn dendibu tuba kà bɛn bubàn dã̀a kìkisu bɛn gbaàrù sɔɔ, bɛn wãà yera koo bɛɛ derawà i kà wuburun gàngàn sìkù ni tabu ko, kpa tù bɛ̀ɛ dìbu kɔsia kà dĩa geènu nì nu bwãa do.

Current language
Bariba
Produced by
Agro-Insight and FAO
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors