<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Kawiro ka dulu

Uploaded 3 years ago | Loading

Dulu ni thondo liheni chomene ku mbeu ngati mapira, malezi(lipoko) na vingoma. Kuluska umo wanthu wakughanaghanira, dulu wakubaba kwizira ku misisi chara kweni njere pela. Unenesko ngwakuti dulu wakubaba ma sauzande ghanandi gha njere. Tunjere twake nthuchucho chomene mwakuti walimi wanandi wakumanya yayi kuti ni njere. Tukuwoneka nga mchenga ufipa. Lekani kupusiskika.

Current language
Tumbuka
Produced by
Agro-Insight, ICRISAT
Share this video:

Related Videos

With thanks to our sponsors