<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Nùvíɖogbɛ̀ ɖagbè lɛ́ zinzàn dó nyì hweví

Uploaded 11 months ago | Loading

Nuviɖogbɛ ɖagbe gěgě wɛ e xo kple bɔ ye do nyi azɔ ganji watɔ, e nɔ mɔ yě ɖo kɛ ɔ́ mɛ có mi hɛn ɔ́ mi na lɛ xɔ yě ɖo cɔfumɛ.Mi xɔ nuviɖogbɛ ɖagbe lɛ́ ɖo cɔfumɛ ɔ́, mi ɖo na fɔn acɛ yetɔn cobo na jɛ zinzan ji ɖo hwedo mitɔn lɛ́ mɛ. 

Current language
Fon
Produced by
Rezaul Karim Siddique
Share this video:

With thanks to our sponsors