<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Agɔnkpaflo linfín – zunkɔ́ e nɔ́ dǒ dɔkùn nú mɛ è

Uploaded 10 months ago | Loading

Agɔnkpaflo linfín nɔ lin hwenu tawun cobo nɔ nyɔ̀, b’ɛ zɔn bɔ e nɔ lɛn ɖɔ e kun nyɔ nú glezɔ o. Amɔ̌ agɔnkpaflo linfin e nyɔ̀ ganji e na yi sín e sɔgbe xa kpinkpɛn tɔn ɔ́ donu atɔ́ɔ́n. Hǔn mi bló do ayikungban mitɔn ji ɔ́, e na hɛn sìn ganji hú. Bo na bló kɔnpostu agɔnkpaflo linfín tɔn ɔ́, mi ɖo na jo linyinu ɔ do bɔ e na nyɔ̀ hwɛ. Nuviɖogbɛ lɛ́ na d’alɔ mi. 

Current language
Fon
Produced by
Green Adjuvants
Share this video:

With thanks to our sponsors