<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

I dĩa yã̀kàbuu nì nu gea sãa kà sɔ̀mbùrù koowo bɛn swɛ̃ɛn sabùbù sɔɔ.

Uploaded 10 months ago | Loading

Ma i kù rà dĩa yã̀kabunu wa nì nu do ba dɔràmɔ,  i ko kpĩ i bɛn bubàɔ yen yãnu dwe i kà bɛn dĩa yã̀kabuu ni ko nì nu do ba sokumɔ yãarobun dĩa yã̀kàbunu.

Current language
Bariba
Produced by
Rezaul Karim Siddique
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors