<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Pagkonbersya sang higko ka manok bilang abono

Uploaded 2 weeks ago | Loading

Ang higko sang manok bugana sa nitrogen kag iban pa nga sustansya, kag maayo ini nga pagkaon para sa mga makalilipay nga microbe sa duta. Ihalo ini sa bulok nga bokal kag sa materyales nga bugana sa carbon. Agod padali-on ang pagbulok, aspersiyonan sang organik nga decomposer ukon trichoderma sa bulok. Gikan sa bulok nga itlog, mahimo mo maghimo sang isa ka growth promoter paagi sa pagbutang sini sa isa ka garapon kag jaggery kag kalamansi juice.

Current language
Hiligaynon
Produced by
Green Adjuvants
Share this video:

With thanks to our sponsors