<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Pagbalhin sang tanom nga may legumbre

Uploaded 1 month ago | Loading

Importante ang mga legumbre sa pagbalhin sang tanom, bangod nagapahuyop ini sang mga hilamon kag nagapalapnag sang sustansya sa duta paagi sa pagsuod sa mga bacteria nga nagapamunga sang nitrogen sa duta. Agod matiyahan nga may ara nga husto nga bacteria sa imo duta, makabakal ka sang inoculant sang Rhizobium bacteria. Ang Rhizobium bacteria makasarang magbilin sa imo duta sa pila ka tuig, gani indi mo kinahanglan nga baklon ang inoculant para sa imo tanom nga may legumbre kada higayon.

Current language
Hiligaynon
Produced by
Nawaya
Share this video:

With thanks to our sponsors