<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

E ni zan nuviɖogbɛ ɖagbe lɛ́ do jla ayikungban kpó nǔdudo lɛ́ kpó ɖo

Uploaded 11 months ago | Loading

Mi caka nuviɖogbɛ e nɔ w’azɔ ganji bɔ mi xɔ ɖo cɔfu mɛ lɛ́ do sukle fyɔfyɔ sín sìn melasi ɔ́ kpó sìn yaya kpó mɛ, lobo jodo yɛtɛn nú aklunɔzangbla ɖokpo. Mi hɛn ɔ́ mi na zan nǔ e ɖo mi si lɛ́ e do bló nuviɖogbɛ’sìn ɔ́ na mi ɖesu. Mi hɛn ɔ́ mi na caka nuviɖogbɛ’sìn e fɔn acɛ na e do sìn yaya mɛ lobo zan nú nududo alɔkpa ɖěbu, bo na do nukun mitɔn lɛ́ tɔ ɖe mɛ, abi do blo ayikungban ɔ́ ɖo na. Enɛ ɔ́, mi na ya nǔ sukpɔ tawun, bɔ ye na nyɔwu lobɔ azɔn kpó nuɖogbɛ e nɔ viva nukun lɛ́ e kpó na do ya nú yě sɔ mɔ ǎ.

Current language
Fon
Produced by
Rezaul Karim Siddique
Share this video:

With thanks to our sponsors