<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Bʉɔ̌ pî mcwəmcwə nematôdə nə̂ tsə́dəmne to shyə

Uploaded 2 years ago | Loading

Nematôdə̂ bə́ shə́ mcwəcwə bə́ ntʉɔ́ teʼ, bə́  shwə́ ntʉ́m cáʼ nə́ mŋɛtsə́ gə́ mghê cwə̀pùŋ. Â bə á tʉɔ nə́ zhwə̂ mnematôdə shyə́ nə́ cwajyə nə́ pú. ÂNə́ lôʼ wâp bə́ : nə́ tsə mshʉɔ̂tsə́ tsyə gho ka kwák áá ; nə́ to guŋ mcwəcwə nematôdə ntʉ́m gô jap yɔ́ ba mgeŋnyə ó ; nə́ kwyə̂pnyə dzə́ ywə́ yə á gɔ ghə gʉ́ʼ nə́ nematôdə áá ; nə́ pɔ̂m nə́ lə mcwəcwə nematôdə̂ fə́ nə̂ shə́ mgó. Pətsʉ́ʼcáʼ beenin wə́ dáʼtə́ wɔ́kpə páʼ pú lôʼ mcwəcwə nematôdə áá.

Current language
Ghomala
Produced by
Agro-Insight
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors