<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Natural nga pamaagi para ang manok pagababilin nga mabaskog

Uploaded 1 month ago | Loading

ang mga layaw na manok maka angkon sang problima kag masakit kung mahigko ang ila tubig nga gina inom kag palibot lag indi insakto ang ila pagkaon. Adlaw adlaw nga tinluan, kuhaan sang iti ang kurong kag ilitlugan sang manok kag kuhaon man ang nagalapta nga pagkaon diri. Tagaan ang mga manok sang balanse nga pagkaon parehos sanv uyas kaangay sang wheat, mais ukon bugas. Mahimo impunan sang ahos kag bombay ang ila pagkaon, ini magapabakod sang resistensya kag makabulig para mka tamna sang inspeksyon. mahimo sila nga hatagan sang dahon sang amargoso ikon amo man nga mapait nga bulong. Mahimo nga purgahon ang manok sang tagok sang kapayas, betel nut kag pomegranate. Ang.manipis ukon madasig mabuka nga lukaba sang itlog nagapakita nga ini kulang sa kalsium. Magsab-it sang mga mahamot nga mga dahoon para mapalagyo ang mga parasite

Current language
Hiligaynon
Produced by
Atul Pagar, ANTHRA
Share this video:

With thanks to our sponsors