<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

E ni zan kozɛn do hu sin

Uploaded 9 months ago | Loading

E ná zan zɛn do hu sìn ɔ́, kozɛn mimɛ e ɖo do lɛ́ e wɛ e nɔ ɖi dó domɛ̀ ɖo nǔ e e do lɛ́ e kpa bo nɔ wun sìn gɔmɛ. GBɔn kozɛn ɔ́ sín dovi lɛ́ mɛ̀ ɔ́, sìn ɔ́ nɔ́ kun kaka yi mɔ atinɖɔ lɛ́. Atin lɛ́ ɖo sìn ɔ́ xwi nu wɛ dɛdɛ dɛdɛ ɔ́, sìn ɔ́ nɔ ɖo kunkun sín zɛn ɔ mɛ wɛ. Enɛ ɔ́, sìn e sín hudo wɛ atin lɛ́ ɖo e pɛ́ɛ́ jɛn zɛn ɔ́ nɔ na yě.

Current language
Fon
Produced by
Green Adjuvants
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

Recent Videos

With thanks to our sponsors