<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Azwíví jíjí

Uploaded 8 months ago | Loading

E jɛ xa ɖɔ e ni zan walɔ ɖagbe lɛ́ ɖo kpɔ jijɛ azw. lɛ́ tɔ́n s.n alin. ɖo kp.mɛtɔn mɛ̀, ɖ. ɖagbe sukpɔ ɖe mɛ̀. N. a zan walɔ ɖagbe lɛ́ ɔ́, azw.vijitɔ́ towe lɛ́ n. nɔ̀ ganji ɖo lanmɛ̀ b. n. n. azw.v. gěgě, bɔ́ a n. sa

d’axi ɖagbe mɛ̀.

Current language
Fon
Produced by
Songhai
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

Recent Videos

With thanks to our sponsors