<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Sự kỳ diệu của giun đất

Uploaded 1 year ago | Loading

Phân giun compost có thể làm tăng độ phì nhiêu của đất và giúp tăng sản lượng rau màu trên đất nghèo và mặn. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp làm phân giun compost nhanh và đơn giản trên một mảnh đất nhỏ.

Current language
Vietnamese
Produced by
BIID, CARE, DAM, Shushilan
Share this video:

With thanks to our sponsors