<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Ang kahalanga sang mga uod

Uploaded 3 weeks ago | Loading

Ang kompost sang mga uod makapadugang sang kahumay sang duta kag makabulig sang pagpadayon sang produksyon sang mga utan sa mga kapobre kag natunaw nga mga duta,amo diri naton matun an ang mga madali kag madasig nga pamaagi sa paghimo sang kompost sang mga uod sa gamay nga parte sang duta.

Current language
Hiligaynon
Produced by
BIID, CARE, DAM, Shushilan
Share this video:

With thanks to our sponsors