<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Go bjala di pineapple ka go tswaka le di panama le dinawa

Uploaded 1 year ago | Loading

Mo lefelong la go bulega magareng ga  direi tša go hlahlana tša pieneapple ,o ka bjala dinawa goba groundnutts lebakeng la ngwaga wa mathomo ,seo se kaonafatša mmu. Bontšhi bja balemi ba ripa mehlare ka moka go hlola serapana sa di pineaple di gola ga botse le go fana ke dienywa tše botse ge go ena le moriti.ntle le di panana o ka bjala mehlare e mmalwa mo magareng ga dipineapple go fana ka moriti.

Current language
Sepedi
Produced by
NOGAMU
Share this video:

With thanks to our sponsors