<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Kupanda mwakasazga, pamoza na vinanazi, nthochi na ntchunga

Uploaded 3 years ago | Loading

Pandani vinanazi pa mpata wa 30 na 50 cm pakati mizere yiwiri. Lekani mpata ukulu wa 1 metre na 1 meter na Half pakati pa mizere yiwiri. Pakati pa mipata iyi pandani mbeu zakusazgilako vundira mudongo ngeti ntchunga na skawa. Pandani nthochi na makuni ghanyake ghakupereka mthuzi. Ivi vikovwira kuti muzakawe na vipaso vyapachanya.

Current language
Tumbuka
Produced by
NOGAMU
Share this video:

With thanks to our sponsors