<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Những loại gia súc và cây tốt cho vụ mùa

Uploaded 1 tháng 8 tháng ago | Loading

Ở Tây Phi với khí hậu bán khô hạn, những người trồng trọt và người chăn nuôi gia súc chia sẻ lý do vì sao cây cối cũng như vật nuôi đóng vai trò quan trọng trong việc cải tạo đất và nâng cao năng suất cây trồng. Ở Niger và Ghana, đây là một trong những chiến lược quản lý tổng hợp loại cỏ ma và độ phì nhiêu của đất, có tác động tích cực đến các vùng khí hậu nông nghiệp.

Current language
Vietnamese
Produced by
Agro-Insight, CBARDP, Countrywise Communication, FAO, Fuma Gaskiya, IARBIC, ICRISAT, INRAN, KNARDA, PPILDA, SARI, Simli Radio
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors