<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Ngibaren ka ngikito kotere ngikinyom ngulu’elomito

Uploaded 2 years ago | Loading

Alokitela angolo aloto Aprika, ngiketak ka ngikeyok angibaren elimunito nguna ikisingarakineta ngikito ka ngibaren aryamunia ngalup nguna etaroko ka ngikinyom elomito. Alo Niger ka Ghana erae lo erot epei epedorere akiyokuun kapei eyakae alopulawae ka ekiyokune angalup etaroko  kotere itiayun nguna ajoak alowaitin angulu itaere. Alokitela angolo aloto Aprika, ngiketak ka ngikeyok angibaren elimunito nguna ikisingarakineta ngikito ka ngibaren aryamunia ngalup nguna etaroko ka ngikinyom elomito. Alo Niger ka Ghana erae lo erot epei epedorere akiyokuun kapei eyakae alopulawae ka ekiyokune angalup etaroko  kotere itiayun nguna ajoak alowaitin angulu itaere.

Current language
Karamojong
Produced by
Agro-Insight, CBARDP, Countrywise Communication, FAO, Fuma Gaskiya, IARBIC, ICRISAT, INRAN, KNARDA, PPILDA, SARI, Simli Radio
Share this video:

With thanks to our sponsors