<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Mɛ̀ ba rà kà dĩa nɔni sìka yiisinɛ

Uploaded 1 year ago | Loading

Ben wasarà yè ba waa waa ben mɔri yeeru sɔɔn  dìya Maria wuun tɔ̀n kùrɔbu ba kà yasansi kpɛɛ yi yì ba rà kà dĩa nɔni sìka yìi. Sa n ko tɔ̀n tɔ̀n kùrɔ  gãa kpaà yarò ben yàrùfàani di rò ?

Current language
Bariba
Produced by
Agro-Insight, CABI, Countrywise Communication, IRRI, RDA, TMSS
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors