<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Nùkún viva

Uploaded 1 year ago | Loading

Ɖo gletoxo Malya tɔn mɛ ɔ́, nyɔnu lɛ́ kpɔn do nǔ e ko xa yě lɛ́ e wu bo ɖe nukun viva sin wlɛnwin ɖagbe ɖe lɛ́ tɔn bɔ ye nɔ w’azɔ taun. Ɖ’ani wu mì ma ka kplɔn nǔ ɖo nyɔnu nǔwéɖetɔ nɛ́ lɛ́ sín nunywɛn mɛ. 

Current language
Fon
Produced by
Agro-Insight, CABI, Countrywise Communication, IRRI, RDA, TMSS
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

Recent Videos

With thanks to our sponsors