<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Atín’mà nǎ lɛ̀ngbɔ́ kpó gbɔ̌ asi kpó dó fùn ahwàn xa vɔ̌n

Uploaded 1 year ago | Loading

Ɖo yɛ elɔ lɛ́ mɛ ɔ́, kanlinnyitɔ́ Ɛndito’fɔligbe tɔn ɖe lɛ́ ná kplɔn mǐ lěé vɔ̌n, xomɛdàn nɛ lɛ́ nɔ gba kpe gbɔ̌ así lɛ́ kpo lɛngbɔ lɛ́ kpo lanmɛ gbɔn e. Mì ná lɛ kplɔn lěé mì na zǎn wlɛnwin xlohun ɖe lɛ́ gbɔn bo fun ahwan xa vɔ̌n abi bo gbɔ azɔn tɔn nu kanlin lɛ́ e.

Current language
Fon
Produced by
Shanmuga Priya
Share this video:

Related Videos

How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

Recent Videos

With thanks to our sponsors