<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Akiar ngikur anakinei ka namesekin ikotere ngikito ngulu ka ariet

Uploaded 1 year ago | Loading

Alosinema alo, ikiyanyuni iwon alotunga angulu eyokok ngibaren alokwap India epite ngolo ekoratari ngikur ngulu alotooma nakinei ka namesekin. Ikiyanyuni iwon tari epite ngolo kiuriaret kori kitangaleunet ngibaren alokur angul.

Current language
Karamojong
Produced by
Shanmuga Priya
Share this video:

With thanks to our sponsors