<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Warkar da Awakai da Tumakai daga Tsutsa ta Hanyar Amfani da Maganin Gargajiya.

With thanks to our sponsors