<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Milambala

Uploaded 1 year ago | Loading

Mmikuli jangapochela ula jakwana, kusunga mesi gejinji mwitaka gasakamuchisya gowola yejinji.Mpaka anandiye kajende ka mesi pa kuwunga milambala. Milambala ni misela jakutamilichika jakuwunjidwa mwakuya mwauwelele mgunda. Kwa yaka 20, alimi wa ku Burkina Faso ni Mali awunjile milambala mmigunda jawo. Aji kanemaji jikulosya mwampaka asamalile chajila ni milambala.

Current language
Yao
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

Related Videos

With thanks to our sponsors