<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Niébé m'ma n'ga bé loua issou yialê.

Uploaded 3 years ago | Loading

Ningué ablé sa sê bé fa sangan niébé ni bé klwaa n’ga bé ti kê yi sa’n o kloa man assiê i houmien okoun ô koun idjré tê mounSê é wan Niébé ni ningué nga mé m'ma mé yo kpa'n, ô ni fata kê liké n'gnon bé ti yia. Niébé m'ma mé sakilê yaaya. Okoun nan é koungba yê é klo bé ô.Gannan fié diffouê wié mé yiyinou kpa klé yé.

Current language
Baoulé
Produced by
Agro-Insight, CBARDP, Countrywise Communication, ICRISAT, SARI, Technoserve
Share this video:

Related Videos

With thanks to our sponsors