Recent Uploads

 • Kulima mwakasinthasintha na mbeu za mgulu la ntchunga Uploaded: Thursday, September 29, 2022 - 1:00pm Updated: Thursday, September 29, 2022 - 1:05pm Tumbuka
  Crop rotation with legumes
  Pakupanda mbeu za mgulu la ntchunga pa ulimi wa kasintha sintha, kukovwira kuwezgelamo vundira mu ndongo ndipo vuna yinu yikuwa yinandi nayakugulika pa kopala linandi kwa chaka chino na vyaka ivyo vikwiza.
 • kumalana na tuvibungu twa mu misisi mu mbewu za mphangwe Uploaded: Thursday, September 29, 2022 - 12:55pm Updated: Thursday, September 29, 2022 - 1:05pm Tumbuka
  Kamanyiro, umoyo wakhe na nthowa zakumalirana na na tuvibungu twa mu misisi (Mandolo) ya mbewu zamugulu la phangwe
 • Kupanga thandala muchiwaya cha mberere na mbuzi Uploaded: Wednesday, September 28, 2022 - 8:14am Updated: Wednesday, September 28, 2022 - 3:52pm Tumbuka
  Pakugwiriska ntchito vitewetero vyakusangika mu chikaya, mungazenga thandala kwambula kunanga ndalama zinandi
 • Kuthilira tomato mwakunthonyeska maji Uploaded: Wednesday, September 28, 2022 - 8:07am Updated: Wednesday, September 28, 2022 - 3:52pm Tumbuka
  Nthilira ya kunthonyeska yakukhira mtengo, yikusunga maji nakupeleka vuna yinandi ya tomato nakumupani chandulo chinandi.
 • Nazale ya anyezi Uploaded: Tuesday, September 27, 2022 - 4:50am Updated: Tuesday, September 27, 2022 - 5:13am Chichewa / Nyanja
  Mabedi a nazale amakuthandizani kuthilira mosavuta ndi kuteteza nazale zanu
 • Kukonzanso nthaka, pobzala kalongonda Uploaded: Tuesday, September 27, 2022 - 4:47am Updated: Tuesday, September 27, 2022 - 5:13am Chichewa / Nyanja
  Mucuna is a creeping legume that produces abundant vines and leaves that fix nitrogen from the air
 • Kudyetsera mbuzi za mkaka Uploaded: Tuesday, September 27, 2022 - 4:20am Updated: Tuesday, September 27, 2022 - 5:13am Chichewa / Nyanja
  Dairy goat feeding
  Kuweta mbuzi za mkaka ndikosavuta, ngakhale pa malo ochepa. Koma kuti zipange mkaka wambiri zimafunika kudyetsera koyenera
 • Bizinesi yoweta anapiye a Nkhuku pakhomo Uploaded: Tuesday, September 27, 2022 - 4:20am Updated: Tuesday, September 27, 2022 - 5:13am Chichewa / Nyanja
  Mutha kuweta anapiye popanda mayi wawo (thazi), powakonzera khola la zofunikira zonse.
 • Kulima tomato potsatira mthilira wodontheza Uploaded: Monday, September 26, 2022 - 6:19am Updated: Tuesday, September 27, 2022 - 5:13am Chichewa / Nyanja
  Ulimi wa mthilira odonthetsa, otsika mtengo, umasunga madzi komanso kuchulukitsa zokolora mu mbeu ya tomato.
 • Kuthana ndi matenda mu anyezi Uploaded: Monday, September 26, 2022 - 6:18am Updated: Tuesday, September 27, 2022 - 5:13am Chichewa / Nyanja
  Managing onion diseases
  Matenda osiyanasiyana amabweletsa zizindikiro zosiyanasiyana koma matenda ambiri mutha kuthana nawo mofanana.