সাম্প্রতিক আপলোড

 • Imaynata ruwana biofoliar wanuta Uploaded: Tuesday, May 23, 2023 - 7:29pm Updated: Tuesday, May 23, 2023 - 7:42pm কেচুয়া
  Making enriched biofertilizer
  Un abono biológico contiene microorganismos buenos y puede enriquecerse con nutrientes, hormonas de plantas y otros ingredientes naturales
 • Kunjamasa luraña abono biofoliar Uploaded: Tuesday, May 23, 2023 - 7:17pm Updated: Tuesday, May 23, 2023 - 7:42pm আয়মারা
  Un abono biológico contiene microorganismos buenos y puede enriquecerse con nutrientes, hormonas de plantas y otros ingredientes naturales
 • Tanteraka ny vina Uploaded: Tuesday, May 23, 2023 - 6:56pm Updated: Friday, May 26, 2023 - 4:04pm মালাগাসি
  Azavain’ny mpamboly ny antony namoronan’izy ireo fikambanana sy ny ataon’izy ireo hanamafisana izany
 • Masomboly salama ny masomboly maina tsara Uploaded: Tuesday, May 23, 2023 - 6:55pm Updated: Friday, May 26, 2023 - 4:08pm মালাগাসি
  Ahoana no hanamainana ny akotry mba ahazoana vokatra tsara na mandritra ny fahavaratra aza ?
 • Ny fiainan’ny striga Uploaded: Tuesday, May 23, 2023 - 6:54pm Updated: Friday, May 26, 2023 - 4:11pm মালাগাসি
  Ahi-dratsy mpitsentsitra ny serealy ny striga. Manampy betsaka amin’ny fiadiana aminy ny fahafantarana ny fomba fiainany.
 • Fitehirizana ny voanemba Uploaded: Tuesday, May 23, 2023 - 6:53pm Updated: Friday, May 26, 2023 - 4:13pm মালাগাসি
  Mitahiry zava-tsoa betsaka ny legiomimezy, nefa matetika no sarotra ho an’ny mpamboly ny mahazo masomboly tsara kalitao.
 • Fitehirizana masomboly Uploaded: Tuesday, May 23, 2023 - 6:48pm Updated: Friday, May 26, 2023 - 4:15pm মালাগাসি
  Ahoana ny fomba iarovana ny masom-boly sarobidin’ny vary mba tsy ho simba mandritra ny fitehirizana
 • Ady mahomby amin’ny striga Uploaded: Tuesday, May 23, 2023 - 6:44pm Updated: Friday, May 26, 2023 - 4:17pm মালাগাসি
  Tena manimba ny voly serealy amin’ny tany kotra ny striga, noho izany, tsy maintsy vahana miaraka ireo olana roa ireo.
 • Mamboly isan’andalana Uploaded: Tuesday, May 23, 2023 - 6:42pm Updated: Friday, May 26, 2023 - 4:19pm মালাগাসি
  Anisan’ny fahaiza-mifehy tsara ny striga sy ny famokaran’ny tany ny fampifangaroana ny voly karazana voambary samihafa amin’ny voamaina.
 • Fahaiza-mifehy ny ahi-dratsy Uploaded: Tuesday, May 23, 2023 - 6:41pm Updated: Friday, May 26, 2023 - 4:21pm মালাগাসি
  Ahoana no hifehezana ny ahi-dratsy mba hamelana ny voly hivelatra sy hampitombo ny famokaram-bokatra ho 50 %

ক্যাটাগরিসমূহ

ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists