<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Trồng băng cỏ chống xói mòn

Uploaded 8 year ago | Loading

Các hàng rào cỏ trên đường đồng mức sẽ giảm tốc độ nước chảy xuống dốc và tạo điều kiện cho nước thẩm thấu.Chúng cũng cho phép các phần đất và dinh dưỡng đã bị rửa trôi có thể đọng lại phía trên hàng rào.Bà con có thể trồng nhiều loại cỏ khác nhau, phụ thuộc vào nhu cầu của bà con cũng như loại cỏ có sẵn trong vùng.

Current language
Vietnamese
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

With thanks to our sponsors