<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Imicu yengca ngokuchasene nokhukuliseko lomhlaba

Uploaded 7 months ago | Loading

Imiqolo yeecontour ihlisa amendu amanzi ahlayo kwithambeka kunye nokuvumela amanzi afunxeke. Ikwavumela nomhlaba okhukhulisekileyo kunye nezondlo zihlale ngaphezulu kwamathango. Ungatyala iingca ezahlukileyo, kuxhomekeka kulonto uyifunayo nento ekhoyo ekuhlaleni.

Current language
isiXhosa
Produced by
Agro-Insight
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors