<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Iniras nga pag tanom

Uploaded 5 months ago | Loading

Ang mangunguma sa Nothern Nigeria nag bag-o sang ila pama-agi sang pag intercrop sang sorghum kag millet upod ang balatong. Paagi sa pagtanum sang damo nga popolasyon kag sa lain-lain nga iras, kag sa pag aplay sang organiko kag mineral nga abono, nagdako ang ila patubas kag na hagan-hagan ang igo sang parasitiko nga hilamon kasubong sang striga. Ini isa sang mga nagka lain-lain nga stratehiya sa pagdumala sang striga kag duta. Ini nga video my kaundan nahanungod sa mineral nga abono.

Current language
Hiligaynon
Produced by
Agro-Insight, CBARDP, ICRISAT, KNARDA
Share this video:

With thanks to our sponsors