<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Pag ani, pag pamala kag pag pa tinir sang Soya bean nga binhi

Uploaded 4 months ago | Loading

Ang indi maayo nga pag ani kag pag patinir sang liso sang soya bean maka apekto sa iya pag tubo kay ang basa kag init maka patay sa naga kabuhi nga parte sang liso. Ang basa kag agup opon nga liso ma dunot sa tion sang pag pa tinir Sa ini nga palagwaon, storyahan naton ang pag ani, pag pamala, pagpili kag pag pa tinir sang soya bean.

Current language
Hiligaynon
Produced by
DEDRAS
Share this video:

With thanks to our sponsors