<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Nukun soja tɔn lɛ yiya, xyaxya kpo viva kpo

Uploaded 3 years ago | Loading

Mi bɛ jinukun lɛ do ati jewunke mɛ ; ati kujɔkujɔ ɔ xo ɖɔ wɛ mi ɖe nɛ ; nu yozo e ye nɔ glɔn ɔ na sixu yawu mɔ ali bo tɔn. Ati nɛ́ lɛ nɔ zɔn bɔ jinukun lɛ nɔ mɔ jɔhɔn bo nɔ nɔ ɖagbe lɔji ganji.

Current language
Fon
Produced by
DEDRAS
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

Recent Videos

With thanks to our sponsors