<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Dĩa nì nu yãnu duan koo bì bu ǹ gobi mɔ

Uploaded 1 year ago | Loading

Ma i dĩanu butuna ni ba koo kpĩ bù sabè bwese-bweseka dabiru kɛ̃ i ko gobi sìka yi kpà i àyèru wa i kà gãa tùka gaa ko. Bà n dĩa nì ba rà butunɛbɔ̀nu kua  subènu ìta, yen subenu yìru  sɔɔ dĩa yarii ǹde mɔri gbàrenu, màre dobi kà doo gee yira ba butunɛ mi. Dĩa nin sube tee tèni sɔɔ dĩa kunum ginu kà gum gina n weenɛ nu n wãa mi.i dĩa yarri yi kàrà koowo ǹwa sòm mɛ lu n binnu mɔ. sabè nìn dĩanu i mɔ̀ nira i kon dà mɛɛri i maà kà yãnu ganu sosi.

Current language
Bariba
Produced by
AIS, MSSRF, WOTR
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors